Cookieverklaring

Je bezoekt de website van Kinderpraktijk Nathalie. Deze privacy- en cookie verklaring is van toepassing op deze website.
Bij het gebruik van deze website kan Kinderpraktijk Nathalie en/of een externe partij informatie over je gebruik van deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies.
Let op: als je de cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van de website zien.
Daarnaast heeft het weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser
waarop je deze handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je
bovengenoemde handeling(en) te herhalen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je
browser op de harde schrijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens
het surfen en onthoudt deze bij een herhaald bezoek aan een website.

Cookiegebruik
Op de website van Kinderpraktijk Nathalie zijn buttons opgenomen van social media. Die werken met stukjes code die van die social media zelf afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar heeft Kinderpraktijk Nathalie geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen
wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Privacyrichtlijnen van LinkedIn: http://www.linkedin.com/statickey=privacy_policy

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht en opgeslagen naar de servers van  LinkedIn in de Verenigde Staten. LinkedIn stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond.

Cookies verwijderen en weigeren
Uiteraard mag je cookies weigeren en/of verwijderen. Wees je ervan bewust dat de website dan
mogelijk minder goed werkt.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:
• Cookierecht.nl
• Consumentenbond: Wat zijn cookies? Waarvoor dienen cookies? Cookies verwijderen en Cookies
uitschakelen
• Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Privacyverklaring Kinderpraktijk Nathalie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kinderpraktijk Nathalie, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63356244.

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

 De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Kinderpraktijk Nathalie

06-19728690

info@kinderpraktijknathalie.nl