KinderpraktijkNathalieKennismaking
In een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek bespreken we samen of ik iets voor je kind kan betekenen.

Intake
In dit gesprek van ongeveer een uur, vorm ik een beeld van het kind en zijn/haar hulpvraag. Met elkaar bespreken we jullie wensen en schets ik het te verwachten coachingstraject.

Coachingssessies
Dit zijn sessies van maximaal een uur, in principe is alleen het kind aanwezig. Doorgaans zijn er vier tot acht sessies nodig. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s).
Tijdens deze sessies onderzoek ik samen met het kind wat er speelt, waarbij ik aansluit bij de belevingswereld van jouw kind. Ik maak daarbij gebruik van verschillende methodes, zoals Rots en Water (sociale vaardigheden en weerbaarheidstraining), Kids Skills (omzetten van problemen in vaardigheden) en RET (omzetten van negatieve gedachten naar helpende gedachten).
Daarbij vind ik het belangrijk dat er een prettige, veilige sfeer is, waarbij het kind zich gezien en gehoord voelt.
Na 3 sessies vindt telefonisch een tussenevaluatie plaats met de ouder(s).

Evaluatie
Na de laatste sessie volgt een afsluitend gesprek met de ouder(s). We kijken terug op wat het kind heeft gedaan en wat hij/zij bereikt heeft. Heeft het kind weer kracht en zelfvertrouwen gekregen om zonder begeleiding verder te gaan? Desgewenst geef ik nog adviezen en aandachtspunten.